תנאים

עודכן לאחרונה: 20 ביולי 2020

נא לקרוא את התנאים וההגבלות האלה ("תנאים", "תנאים והגבלות") בעיון לפני השימוש באתר https://shein.myshopify.com/ (ה"שירות") המופעל על ידי SHEGLAM ("אנחנו", " אנחנו", או "שלנו").

הגישה והשימוש שלך בשירות מותנים בהסכמתך ועמידה בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים, אינך רשאי לגשת לשירות.

חשבונות

כאשר אתה יוצר אצלנו חשבון, עליך לספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני בכל עת. אי ביצוע פעולה זו מהווה הפרה של התנאים, שעלולה לגרום לסגירה מיידית של חשבונך בשירות שלנו.

אתה אחראי לשמירה על הסיסמה שבה אתה משתמש כדי לגשת לשירות ולכל פעילות או פעולות תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך נמצאת בשירות שלנו או בשירות של צד שלישי.

אתה מסכים לא לחשוף את הסיסמה שלך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע ​​לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת SHEGLAM.

SHEGLAM אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או שיטות העבודה של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי, ואינו נושא באחריות. בנוסף, אתה מאשר ומסכים ש SHEGLAM לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרמו או נטען שנגרם על ידי או ב קשר עם שימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים או דרך אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו עשויים להפסיק או להשעות את הגישה לשירות שלנו באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה אם תפר את התנאים.

כל הוראות התנאים אשר מטבען צריכות לשרוד את סיום הסיום ישרדו, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי והגבלות אחריות.

אנו עשויים לסיים או להשעות את חשבונך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה אם תפר את התנאים.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק מיידית. אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק את השימוש בשירות.

כל הוראות התנאים אשר מטבען צריכות לשרוד את סיום הסיום ישרדו, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי והגבלות אחריות.

חוק החל

תנאים אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקי קליפורניה, ארצות הברית, ללא התחשבות בהתנגשות החוק שלה.

אי שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כפסולה או בלתי אכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו לגבי השירות שלנו, והם מחליפים ומחליפים כל הסכמים קודמים שעשויים להיות בינינו לגבי השירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, ננסה לתת הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף.מהו שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אנא הפסק להשתמש בשירות.

הסכם התנאים וההגבלות שלנו נוצר על ידי מחולל התנאים וההגבלות של TermsFeed.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר.

בשל מגבלות המלאי, כל חבילה שניזוקה, אבדה, נגנבה או אחרת, אינה מובטחת שתוחלף כפי שנרכשה. SHEGLAM תעשה כל מאמץ להחליף כל פריט שלא נמסר במצב שבו הוא מפורסם, אולם אם הפריט שנרכש אינו זמין עוד, יוצע לך פריט שווה או פחות כתחליף, או החזר כספי עבור עלות הפריט האמור.

.