תנאים והגבלות

תאריך תוקף: 16 בדצמבר 2021 

תוכן

 1. כללי >
 2. שימוש בשירותים שלנו >
 3. מדיניות פרטיות וקובצי Cookie >
 4. שגיאות >
 5. כללי סחר >
 6. קניין רוחני ובעלות >
 7. קישורים ומשאבים של צד שלישי >
 8. תוכנית הודעות טקסט >
 9. אירועים מעבר לשליטתנו >
 10. אחריות למוצרים שנרכשו, ויתור וזכויות צרכן סטטוטוריות >
 11. הגבלת אחריות >
 12. מחלוקות משפטיות ובוררות>
 13. תנאים משפטיים >
 14. הפרת זכויות יוצרים>
 15. העברות עסקיות>
 16. צור קשר >

 

 

1. כללי

1.1 היקף. ברוכים הבאים אל sheglam.com. תנאים והגבלות אלה ( "הסכם" או "תנאים" ) הם חוזה בינך לבין Roadget Business Pte. Ltd, כמפעילת האתר וכל אפליקציה קשורה (כהגדרתה להלן), ו-Fashion Choice Pte. Ltd, כחברה המשתמשת בחנות (כהגדרתה להלן) כדי למכור לך מוצרים, גבתה תשלום ומעבדת את ההחזרים שלך (במקרה הרלוונטית, “שגלם”, “חברה”, “אנחנו” “נו " ו-"שלנו"  יתייחסו ל-Roadget Business Pte. Ltd. ו/או ל-Fashion Choice Pte. Ltd. ו-"אתה " או "שלך" יתייחסו למשתמש בשירותים (כהגדרתם להלן). תנאים אלה מסדירים את השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו בכתובת sheglam.com (ה-"אתר"), כל אפליקציות לנייד ("אפליקציות", ו יחד עם האתר, "חנות") המקשרת להסכם זה, לכל כתוב אחר , תקשורת אלקטרונית ובעל פה עם שגלם והישויות הקשורות אליה, או כל אתרי אינטרנט, עמודים, תכונות או תוכן בבעלותנו ומופעלים על ידינו המקשרים היפר קישור להסכם זה (ביחד, לרבות החנות, "השירותים" ).

 Roadget Business Pte. בע"מ מפעילה את השירותים, אך מספקת ל-Fashion Choice Pte. בע"מ היכולת להשתמש בחנות (ובקניין רוחני, סימנים מסחריים וזכויות שיווק הקשורות למוצרי החברה) על מנת למכור את מוצרי החברה ללקוחות.

 על ידי גישה או שימוש בשירותים בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, ביקור או גלישה באתר, הורדת האפליקציות לנייד, רישום חשבון או תרומה של תוכן או חומרים אחרים לחנות, אתה מבין במפורש, מאשר ומסכים שקראת והבנת את התנאים ואתה מסכים להיות כפוף לתנאים כאלה המצויים באתר.

אתה מורשה להשתמש בשירותים רק אם אתה מסכים לציית לכל החוקים החלים ולתנאים אלה.

בנוסף, תוכל לקרוא את מדיניות הפרטיות והעוגיות בכל עת למידע נוסף על האופן שבו החברה אוספת, מאחסן ומגן על המידע שלך כאשר אתה משתמש בשירותים מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו משולבת בזאת בהפניה לתנאים אלה כאילו המפורטים במלואם כאן.

1.2 עדכונים לתנאים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים, לרבות מדיניות הפרטיות והעוגיות, בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. על ידי המשך השימוש בשירותים, בעקבות שינויים כאמור (ללא קשר לשאלה אם נשלחה הודעה על ידי החברה), אתה מסכים להיות מחויב לכל שינוי שנעשה על ידינו למדיניות זו ו/או למדיניות/הסכמים נלווים לרבות, אך לא רק , מדיניות הפרטיות והעוגיות. באחריותך לבדוק מדיניות זו ו/או מדיניות/הסכמים הנלווים מעת לעת כדי לאמת שינויים כאלה.

1.3 הסכמה לתנאים. כדי לקנות אצלנו, עליך להיות בן 16 לפחות. כל גישה, גלישה או שימוש אחר בשירותים מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות בהסכם זה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים, עליך להפסיק מיד את הגישה או השימוש בשירותים. אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתמשיך.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאים וההגבלות הללו או למדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו, תוכל ליצור איתנו קשר בכל עת בכתובת service@sheglam.com.

 

 

2. שימוש בשירותים שלנו

2.1 ייצוגים. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו, אתה מסכים לעיבוד המידע והנתונים ואתה מצהיר שכל המידע והנתונים שסופקו על ידך הם נכונים ותואמים את המציאות. אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 16 לפחות או מבקר בשירותים תחת פיקוחו של הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת לשירותים ולהשתמש בהם על ידי הצגתם בדפדפן האינטרנט שלך, עבור האתר שלנו או בנייד שלך. מכשירים, עבור האפליקציות שלנו, רק למטרת קניות של פריטים אישיים הנמכרים בחנות ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש מטעם צד שלישי כלשהו, ​​למעט כפי שהותרה במפורש על ידי החברה מראש. כל הפרה של הסכם זה תגרום לביטול מיידי של הרישיון שניתן בפסקה זו ללא הודעה אליך.

2.2 מגבלות על השימוש. למעט כפי שמותר בפסקה לעיל, אינך רשאי לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, לשדר, ליצור עבודות נגזרות מהשירותים, לתרגם, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לפרק או לנצל בכל דרך אחרת את השירותים או כל חלק מהם אלא אם הותר במפורש על ידי החברה בכתב. אינך רשאי לעשות כל שימוש מסחרי במידע המסופק בשירותים או לעשות כל שימוש בשירותים לטובת עסק אחר אלא אם כן הותר במפורש על ידי החברה מראש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות ו/או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, לרבות, ללא הגבלה, אם אנו סבורים שהתנהגות לקוחות מפרה את החוק החל או פוגעת באינטרסים שלנו.

לא תעלה לשירותים, תפיץ או תפרסם בדרך אחרת דרך השירותים כל תוכן, מידע או חומר אחר ש: (א) מפר או מפר את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, הסודות המסחריים או זכויות קנייניות אחרות. של כל אדם; (ב) הוא לשון הרע, מאיים, לשון הרע, מגונה, מגונה, פורנוגרפי, או עלול להוביל לאחריות אזרחית או פלילית כלשהי לפי החוק המקומי או הבינלאומי; או (ג) כולל כל באגים, פצצות לוגיות, וירוסים, תולעים, דלתות מלכודות, סוסים טרויאניים או קוד, חומר או מאפיינים אחרים שהם זדוניים או מזיקים מבחינה טכנולוגית.

בנוסף, אתה מסכים לא ל:

 • השתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, או בדרך העלולה להפר כל חוק או תקנה פדרלי, מדינתי, מקומי או בינלאומי;
 • לעסוק בכל התנהגות המגבילה או מעכבת את השימוש או ההנאה של מישהו מהשירותים, או שעלולה, כפי שנקבע על ידינו, לפגוע בנו או באנשים אחרים המשתמשים בשירותים או לחשוף אותנו או אותם לאחריות;
 • השתמש בשירותים בכל דרך העלולה להשבית, להעמיס, להזיק או לפגוע בחנות או בשימוש של כל צד אחר בשירותים;
 • השתמש בכל רובוט, עכביש או מכשיר אחר, תהליך, תוכנה או אמצעים ידניים או אוטומטיים כדי לאינדקס או לגשת לשירות לכל מטרה;
 • השתמש בשירותים כדי להפיץ תוכן פרסומי או מסחרי לא רצוי, או לבקש אנשים אחרים המשתמשים בשירותים למטרות מסחריות;
 • נסו אחרת להפריע לפעולה התקינה של השירות

 2.3 יצירת חשבון וסיום. כדי לגשת לתכונות מסוימות הזמינות בשירותים, יהיה עליך ליצור חשבון. אינך רשאי להשתמש בחשבון של אדם אחר. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או זיהוי, תיחשב כמורשה לגשת לחנות ולהשתמש בה באופן העולה בקנה אחד עם התנאים וההתניות של הסכם זה, ולחברה אין חובה לחקור את ההרשאה או המקור של כל כזה. גישה או שימוש בשירותים.

אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה ושימוש בשירותים על ידי כל מי שמשתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו לך במקור, בין אם הגישה והשימוש באתר זה מאושרים בפועל על ידך ובין אם לאו, לרבות ללא הגבלה, כל תקשורת ושידורים וכל ההתחייבויות (כולל, ללא הגבלה, התחייבויות כספיות) שנוצרו באמצעות גישה או שימוש כאמור. אתה האחראי הבלעדי להגנה על האבטחה והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. בשום מקרה לא נישא באחריות לכל אובדן, גניבה או שימוש במרמה בחשבון המשתמש שלך. אתה תודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או זיהוי שלך או כל הפרה אחרת או הפרה מאוימת של אבטחת החנות.

מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה לחלק או לכל חלקי השירותים, לרבות, אך לא רק, היכולת להעלות מסמכים, לבצע תשלומים או לשלוח הודעות

אנו עשויים להפסיק את הגישה שלך לשירותים בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא סיבה או הודעה, או אם אנו סבורים שהפרת תנאים אלה. אתה יכול לסיים את חשבונך בכל עת, מכל סיבה שהיא, על ידי ביצוע כל הוראות כאלה בחנות, או על ידי יצירת קשר כמתואר בסעיף "צור קשר" למטה.

על ידי יצירת חשבון איתנו, אתה מאשר שאנו עשויים לשלוח לך דוא"ל פרסומי או שיווקי מעת לעת. אם אינך מעוניין לקבל הודעות דוא"ל אלה, אנא השתמש בקישור המסופק בהודעות דוא"ל אלה כדי לבטל את הרישום מרשימת הדוא"ל שלנו.

2.4 מכס. בהתאם לתקנות המכס, עליך לספק נתונים תקפים ומדויקים. כל שמות הנמען, הכתובות ושמות המשלם צריכים להיות תקפים. באחריותך הבלעדית שהנתונים שאתה מספק לנו יהיו מלאים ומדויקים. במידה ומידע כלשהו חסר או אינו נכון וימנע כל משלוח או משלוחים או שחרור ממכס, אנו לא נהיה אחראים ולא נציע פיצוי כלשהו במקרים כאלה. אתה מאשר בזאת לחברה ולשותפיה להצהיר הצהרות, להגיש, לתקן ולבטל את כל ההצהרות והמסמכים הדרושים או שימושיים לייבוא ​​סחורות שהוזמנו על שמך ולחשבונך.הסמכה זו כוללת את הסמכות לבצע ולקבל שירות ומשלוחים, לבקש החזרים של כל היטלים, מיסים ואגרות הנוגעות לייבוא ​​טובין, לנהל הליכים מינהליים ובתי משפט וכן הליכי הוצאה לפועל וערעורים וסעדים בכל הערכאות. בקשות, תלונות וכו' מול רשויות ציבוריות, בתי משפט ומוסדות אחרים, מגישים, משכים ו/או מוותרים על סעדים משפטיים וערעורים על פסקי דין, צווים, פסקי בוררות, צווי תשלום, או כל צוו והחלטות אחר מכל סוג שהוא, מקבלים כספים, חפצי ערך ומסמכים ו/או מסמכים. כמו כן, היא כוללת את הזכות להורות לסוכני מכס בשמך ולמענך ולהעניק אישור משנה לסוכני מכס ו/או נציגים אחרים המעורבים בטיפול בעניינים הנוגעים לייבוא ​​טובין ועמידה בתקנות לגבי ייבוא ​​טובין. . כיבואן, אתה אחראי לציית לכל החוקים והתקנות במדינה שלך.

 

 

3. מדיניות פרטיות וקובצי Cookie

כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו ומבצע הזמנות דרכם, אתה מסכים לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר שלך ו/או פרטי התקשרות אחרים שלך בצורה אמיתית ומדויקת. אתה גם מסכים שנוכל להשתמש במידע זה כדי ליצור איתך קשר בהקשר של הזמנתך במידת הצורך.

אנו מכבדים את זכותך לפרטיות. על ידי שימוש בשירותים שלנו או בכל דרך אחרת, אתה מסכים, ובמידת הצורך, מסכים לאיסוף, שימוש והעברה של המידע שלך כמפורט ב מדיניות הפרטיות והעוגיות.

כדי לראות כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך, לרבות כיצד לבטל את המנוי לתקשורת שאינה עסקית מאיתנו, עיין ב מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו.

 

 

4. שגיאות

 במקרה שתזהה שאירעה שגיאה בעת הזנת הנתונים האישיים שלך במהלך הרישום שלך כמשתמש בשירותים שלנו, תוכל לתקן שגיאות אלו באתר שלנו בסעיף "החשבון שלי". בכל מקרה, תוכל לתקן שגיאות הקשורות לנתונים האישיים שסופקו במהלך תהליך הרכישה על ידי פנייה אלינו, כמו גם לממש את זכות התיקון הנדונה במדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו דרך החנות שלנו. השירותים מציגים תיבות אישור בחלקים שונים של תהליך הרכישה שאינן מאפשרות את המשך ההזמנה אם המידע בסעיפים אלו לא נמסר כהלכה. כמו כן, השירותים מציעים פרטים על כל הפריטים שהוספת לעגלת הקניות שלך במהלך תהליך הרכישה, כך שלפני ביצוע התשלום, תוכל לשנות את פרטי ההזמנה שלך.

אם אתה מזהה שגיאה בהזמנה שלך לאחר השלמת תהליך התשלום, עליך לפנות מיד לשירות הלקוחות שלנו או לכתובת הדוא"ל שלנו למעלה כדי לתקן את השגיאה.

למרות שאנו שואפים לספק מידע מדויק על מוצר ותמחור, עלולות להתרחש שגיאות תמחור או דפוס. לא נוכל לאשר את המחיר של פריט עד לאחר ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט נרשם במחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב טעות בתמחור או בפרטי המוצר, תהיה לנו הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה שבוצעה עבור אותו פריט. במקרה שלמחיר שגוי של פריט, אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו, ליצור איתך קשר לקבלת הוראות או לבטל את הזמנתך ולהודיע ​​לך על ביטול כזה, ובמקרה זה התשלום יוחזר לך במלואו.

 

 

5. כללי סחר

5.1 מחיר ותשלום.

כל המחירים נכונים בזמן הזנת המידע למערכת. אם מסיבה כלשהי לא נוכל לשלוח את הסחורה שלך, ערך הפריטים שלא נשלחו יוחזר לשיטת התשלום המקורית שלך.

כל המחירים כוללים דמי משלוח.העלות הכוללת של ההזמנה היא מחיר המוצרים שהוזמנו בתוספת דמי המשלוח

המחירים עשויים להשתנות בכל עת, אך (מלבד כמפורט לעיל) שינויים לא ישפיעו על ההזמנות שבגינן שלחנו אישור הזמנה.

לאחר שתבחר את כל המאמרים שברצונך לקנות, הם יתווספו לעגלת הקניות שלך. השלב הבא יהיה עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום. לשם כך, עליך לעקוב אחר שלבי תהליך הרכישה, תוך ציון או אימות המידע המבוקש בכל שלב. יתר על כן, לאורך תהליך הרכישה, לפני התשלום, תוכל לשנות את פרטי ההזמנה שלך. כמו כן, אם אתה משתמש רשום, רישום של כל ההזמנות שבוצעו על ידך זמין ב"החשבון שלי". אם ההזמנה שלך מפעילה התראת הונאה במערכת האבטחה שלנו, ייתכן שנשלח דוא"ל אימות לכתובת הדוא"ל שלך. אתה רשאי להשתמש באמצעי התשלום המפורטים באתר, שעשויים לכלול ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, PayPal ובנקאות מקוונת וכו'.

כדי למזער את הסיכון לגישה לא מורשית, פרטי כרטיס האשראי שלך יוצפנו. לאחר שנקבל את הזמנתך, אנו מבקשים אישור מראש בכרטיסך כדי לוודא שיש מספיק כספים להשלמת העסקה. החיוב בכרטיסך יתבצע בזמן ההזמנה שלך אלא אם בחרת בשירות תשלום מאוחר יותר (שזמין רק במדינות מסוימות) ובמקרה זה יחויב הכרטיס שלך בזמן המשלוח או שבחרת ב-COD (במזומן) במשלוח) שירות (שזמין רק במדינות מסוימות) ובמקרה זה תחויב במזומן בזמן המשלוח.

כאשר אתה לוחץ על "שלם עכשיו", אתה מאשר שכרטיס האשראי הוא שלך. כרטיסי אשראי כפופים לאימות והרשאה על ידי הגורם המנפיק את הכרטיס. אם הישות לא מאשרת את התשלום, לא נהיה אחראים כל עיכוב או אי אספקה ​​ולא נוכל לחתום איתך על חוזה כלשהו.

 שים לב למגבלות רכישה של יום אחד: עבור לקוחות במדינות מסוימות, אם רכישה ביום אחד עולה על סכום מסוים לפי החוקים החלים, ייתכן שיוטלו חובות.

5.2 צבעים.  עשינו כל מאמץ להציג, בצורה מדויקת ככל האפשר, את צבעי המוצרים שלנו המופיעים בשירותים. עם זאת, מכיוון שהצבעים שתראה בפועל יהיו תלויים בצג שלך, איננו יכולים להבטיח שתצוגת הצג שלך בכל צבע תהיה תיאור מדויק של צבע הצבע של המוצר שבחרת לרכוש.

5.3 אריזה. אלא אם יצוין אחרת, אנו נעמוד רק בתקני האריזה המינימליים שלו עבור שיטת ההובלה שנבחרה. העלות של כל האריזה, הטעינה או החיזוק המיוחדים שתבקשו על ידכם תשולם על ידכם.

5.4 משלוח ומשלוח. החברה שולחת ממחסנים שונים במדינות שונות. עבור הזמנות עם יותר מפריט אחד, אנו עשויים לפצל את ההזמנה שלך למספר חבילות לפי רמות המלאי לפי שיקול דעתנו. אנו שואפים לספק הזמנות במהירות האפשרית. עם זאת, לפעמים בתקופות מכירות עמוסות, המשלוחים עשויים להימשך זמן רב יותר. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למשלוח ומשלוח, אנא צור איתנו קשר דרך service@sheglam.com.

5.5 בעלות ומשלוח. בעלות על כל פריט שנרכש מועבר מהישות המוכרת בהתאמה (כלומר, Fashion Choice Pte. Ltd) אליך בתור ה- הלקוח בהתאמה ברגע שהפריטים יועמסו על הספק במחסן של החברה או של שותפיה מחוץ למדינה שלך. מכיוון שהמשלוח שלנו של הפריט שרכשת למוביל יהווה משלוח אליך, הסיכון לאובדן או נזק יעבור אליך בזמן שנספק את הפריט שנרכש למוביל הבינלאומי. כל טענה שתהיה לך בנוגע לנזק לפריט במהלך המשלוח או המשלוח צריכה להיעשות ישירות למוביל.כל תביעה נגד החברה בגין מחסור או נזק שהתרחשו לפני מסירת הפריט למוביל חייבת להיעשות תוך חמישה (5) ימים לאחר קבלת הסחורה וצריכה להיות מלווה בשטר הובלה מקורי חתום על ידי המוביל המציין כי המוביל קיבל את הסחורה מהחברה במצב הנטען

5.6 החזרת המוצר. ניתן להחזיר רק פריטים פגומים או פגומים, במידה שהחוקים החלים מותר להם. במקרה של פריט פגום או פגום, ההחזר יזוכה בשיטת התשלום המקורית שלך.

5.7 ביקורות, הערות והגשות. למעט אם נקבע אחרת במקום אחר בהסכם זה או בשירותים, כל דבר שתשלח או תפרסם לשירותים ו/או לספק לחנות שלנו, לרבות, ללא הגבלה, תמונה, סרטון, רעיונות, ידע, טכניקות, שאלות, ביקורות, הערות והצעות (יחד, "הגשות ") הוא ויטופל כלא סודי ולא קנייני, ועל ידי שליחת או פרסום, אתה מסכים לתת רישיון בלתי הפיך להגשות ולכל זכויות הקניין הרוחני ("IP") הקשורות אליהן (למעט הזכויות המוסריות כגון זכות המחבר) החברה ללא תשלום ותהיה לנו הזכות נטולת תמלוגים, כלל עולמית, תמידית, בלתי חוזרת וניתנת להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להחכיר, לשדר, להתאים, ליצור יצירות נגזרות מהגשות אלו על ידי כל אמצעי ובכל צורה, וכדי לתרגם, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק או לפרק הגשות כאלה. כל ההגשות יהפכו אוטומטית לקניין הבלעדי והבלעדי שלנו ולא יוחזרו אליך ואתה מסכים לא להעלות כל מחלוקת בקשר עם כל שימוש בהגשות על ידינו בעתיד. אתה אחראי לכל ההגשות המשותפות ועליך לוודא שהן עולות בקנה אחד עם המוסר הציבורי ואמונות הדת, אינן מפרות כל חוקים החלים ולא יגרמו לנו להפר כל חוקים או הנחיות רגולטוריות החלות על ידי הצגת הגשות כאלה באינטרנט.

אתה מתחייב שההגשות שלך, כולן או חלקן, ברורות וללא כל הפרת זכויות IP, מחלוקות או תביעות של צד שלישי. איננו נושאים באחריות לכל שימוש לרעה בזכויות יוצרים או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים על ידך. אתה מתחייב להגן על החברה ולשפות את החברה מפני כל הפסד שייגרם עקב השימוש בהגשות לכל מטרה שהיא.

בנוסף לזכויות החלות על כל הגשה, כאשר אתה מפרסם הערות או ביקורות לחנות, אתה גם מעניק לנו את הזכות להשתמש בשם שאתה שולח עם כל ביקורת, הערה או תוכן אחר, אם בכלל, ב קשר עם ביקורת, הערה או תוכן אחר. אתה מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים או שולט בכל הזכויות על הביקורות, ההערות ותכנים אחרים שאתה מפרסם באתר זה, ושהשימוש שלנו בביקורות, בהערות או בתוכן אחר שלך לא יפר או יפר את זכויות של כל צד שלישי. אין להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, להעמיד פנים שאתה מישהו אחר מלבדך, או להטעות אותנו או צדדים שלישיים בכל דרך אחרת באשר למקור של הגשות או תוכן כלשהם. אנו עשויים אך לא נהיה מחויבים להסיר או לערוך כל הגשה (כולל הערות או ביקורות) מכל סיבה שהיא.

שים לב שאנשים מתחת לגיל 18 נאסרים לפרסם בשירותים שלנו תמונות של עצמם או של אחרים מתחת לגיל 18.

 

 

6. קניין רוחני ובעלות

6.1 תוכן.השירותים, לרבות כל המידע והתכנים שלהם, כגון טקסט, תוכנה, סקריפטים, גרפיקה, תמונות, צלילים, מוזיקה, סרטונים ותכונות אינטראקטיביות (יחד, "תוכן") המסופקים כחלק מ- השירותים שייכים בכל עת לחברה או לאלה המעניקים לנו את הרישיון לשימוש בהם ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים במדינה שלך וחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. אתה רשאי להשתמש בתוכן רק במידה שאנו או נותני רישיון השימוש מאשרים. במפורש.

6.2 סימני שגלם. בנוסף, הסימנים המסחריים של "Sheglam", סימני השירות, האייקונים, הגרפיקה, סימני המילים, העיצובים והלוגו הכלולים בהם ("סימנים"), הם בבעלות Roadget Business Pte. Ltd..  סימני SHEGLAM הם סימנים מסחריים בארצות הברית ובמדינות אחרות שעבורם בקשות תלויות ועומדות או שהונפקו רישומים. אין לך, ולא תרכוש, כל זכות, בעלות או עניין באחד מהסימנים או לאף אחד מהם. אין לעשות שימוש בסימני שגלם בקשר עם כל מוצר או שירות שאינם של החברה, בכל דרך העלולה לגרום לבלבול בקרב לקוחות, או בכל דרך המרתיעה או מכפישה את החברה. הסימנים, בין אם על כל מוצר המוצע למכירה בחנות, ובין אם מופיעים כלוגו או טקסט בכל חלק של האתר, אינם מייצגים כי Roadget Business Pte. בע"מ היא הבעלים של כל זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות במוצרים המוצעים למכירה בחנות. Roadget Business Pte. בע"מ משיגה חלק ממוצריה מיצרני צד שלישי וסיטונאים.

6.3 הזכויות שמורות. התוכן בשירותים מסופק לך כפי שהוא למידע שלך בלבד ואין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להעניק רישיון או לנצל בדרך אחרת לכל מטרה אחרת שהיא. ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה או הבעלים או מעניקי הרישיונות המתאימים. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שאינן מוענקות במפורש בתוכן ועליו. אתה מאשר ומסכים שכל שאלה, הערה, הצעה, רעיונות, משוב או מידע אחר על השירותים, המסופקים על ידך לנו אינם סודיים ויהפכו לרכושה הבלעדי של החברה.

אתה מסכים לא לעסוק בשימוש, העתקה או הפצה של או ליצור יצירות נגזרות מכל אחד מהתוכן מלבד המותר במפורש כאן. אתה מסכים לא לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן או לאכוף הגבלות על השימוש באתר או בתוכן שבו.

 

 

7. קישורים ומשאבים של צד שלישי

החנות שלנו עשויה להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. הפניות בחנות שלנו לשמות, סימנים, מוצרים או שירותים כלשהם של צדדים שלישיים, או קישורים לאתרים או מידע של צד שלישי, אינן בגדר תמיכה, חסות או המלצה של הצד השלישי או המידע, המוצרים או השירותים שלו.

אין לנו שליטה על, אין לנו אחריות על, ואינו תומכים או מאמתים את התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהם, לרבות, אך לא רק, כל מדיה חברתית של צד שלישי. או פלטפורמת אפליקציה לנייד שאיתה השירותים פועלים או מקיימים אינטראקציה אחרת. החברה אינה אחראית למעשים או מחדלים של כל מפעיל של כל אתר או פלטפורמה כאמור. השימוש שלך בכל אתר או פלטפורמה כזו של צד שלישי הוא באחריותך הבלעדית והוא יהיה כפוף לתנאים ולמדיניות של צד שלישי כזה (לרבות מדיניות הפרטיות שלו). אנחנו לא מתחייבים או מצגים לגבי הדיוק, השלמות או העיתוי של כל תוכן שפורסם בחנות על ידי מישהו אחר מלבדנו. אנו ממליצים לך בחום לקרוא את כל התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של צד שלישי.

 

 

8.תוכנית הודעות טקסט

81 הרשמה. יש לך אפשרות להירשם לתוכנית הודעות הטקסט שלנו (SMS) שבה תקבל תקשורת שיווקית מאיתנו או מהספק שלנו. הצטרפות פירושה הסכמתך לקבל הודעות שיווק אוטומטיות חוזרות במספר הנייד הרשום שלך.

תנאים ומחלוקות כלליים. ללא הגבלה תוכנית הודעות הטקסט שלנו כפופה לתנאים המלאים האלה, המכילים הוראות המסדירות את אופן פתרון התביעות שיש לך ולנו זה נגד זה (ראה סעיף מחלוקות משפטיות להלן).

8.2 ביטול הסכמה. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות טקסט SMS/MMS על ידי מענה STOP או כל אינדיקציה אחרת שהונחה על ידינו לכל הודעה שאתה לקבל בתוכנית הודעות הטקסט שלנו, או פשוט לשלוח הודעת טקסט STOP או כל חיווי אחר שהודרך על ידינו למספר שממנו אתה מקבל כעת את הודעות הטקסט שלנו. בכל מקרה, תקבל הודעה אחת נוספת המאשרת שהבקשה שלך עובדה. 

8.3 תוכנית אלחוטית משלך. כמו תמיד, תעריפי הודעות ונתונים עשויים לחול על כל הודעה שנשלחת אליך ועל ידך. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תוכנית הטקסט או תוכנית הנתונים שלך, עדיף ליצור קשר עם ספק האלחוט שלך. 

8.4 חובותיך לגבי מספר הטלפון שלך. אתה מצהיר שאתה בעל החשבון או המשתמש המקובל של מספר הטלפון הנייד שאתה מספק כאשר הרשמה לתוכנית הודעות הטקסט שלנו. אם תשנה או תבטל את המספר הזה, אתה אחראי להודיע ​​לנו דרך data@sheglam.com מייד. לא אנחנו, הספקים שלנו ו/או כל ספק סלולרי לא אחראים להודעות מושהות או שלא נמסרו. אתה מסכים לשפות אותנו במלואו בגין כל התביעות, ההוצאות והנזקים הקשורים או שנגרמו במלואם או בחלקם עקב אי הודעה לנו אם תשנה את מספר הטלפון שלך, לרבות, אך לא רק, כל התביעות, ההוצאות, ו נזקים הקשורים או הנובעים על פי כל החוקים החלים.

8.5 ההשתתפות כפופה להפסקה או שינוי. אנו עשויים להשעות או להפסיק את קבלת הודעות השיווק האוטומטיות מאיתנו אם אנו סבורים שאתה מפר תנאים אלה. קבלת הודעות אלו כפופה גם להפסקה במקרה ששירות הטלפון הנייד שלך יסתיים או יפקע. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את כל ההודעות הללו או חלק מהן, עם או בלי הודעה אליך.

 

 

9.אירועים מעבר לשליטתנו

לא נהיה אחראים לכל אי ציות או עיכוב בעמידה באף אחת מההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו במסגרת התנאים או חוזים אחרים כאשר נגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתנו הסבירה ("כוח עליון"). כוח עליון יכלול כל מעשה, אירוע, אי ביצוע, מחדל או תאונה שאינם בשליטתנו הסבירה, לרבות, בין היתר, את הדברים הבאים:

 • שביתה, נעילה או צורות מחאה אחרות.
 • תסיסה אזרחית, מרד, פלישה, מתקפת טרור או איום טרור, מלחמה (מוכרזת או לא) או איום או הכנה למלחמה.
 • שריפה, פיצוץ, סערה, שיטפון, רעידת אדמה, קריסה, מגיפה, מגיפה או כל אסון טבע אחר.
 • חוסר יכולת להשתמש ברכבות, ספינות, מטוסים, תחבורה ממונעת או אמצעי תחבורה אחרים, ציבוריים או פרטיים.
 • חוסר יכולת להשתמש במערכות תקשורת ציבוריות או פרטיות.
 • מעשים, גזירות, חקיקה, תקנות או הגבלות של כל ממשלה או רשות ציבורית.
 • שביתה, כשל או תאונה בהובלה ימית או נהר, הובלה בדואר או בכל סוג אחר של הובלה.
 • סגירת גבולות, השבתות ממשלתיות, חסימות סחר, אמברגו, שיבושים בסחר העולמי וגודשים בנמלים

 יובן שההתחייבויות שלנו הנובעות מהתנאים או מהחוזים האחרים מושעות במהלך התקופה שבה כוח עליון נשאר בתוקף ותינתן לנו הארכה של התקופה שבה למלא התחייבויות אלה בכמות זמן שווה לזמן שנמשך כוח עליון. אנו נספק את כל המשאבים הסבירים לסיים את כוח עליון ככל שנוכל או למצוא פתרון שיאפשר לנו למלא את התחייבויותינו על פי התנאים למרות כוח עליון.

 

 

10. אחריות למוצרים שנרכשו, ויתור וזכויות צרכן סטטוטוריות

10.1 אחריות. אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאים אלה, האחריות שלנו לגבי כל מוצר שנרכש באתר שלנו תהיה מוגבלת אך ורק למחיר הרכישה של המוצר האמור. על אף האמור לעיל, אחריותנו לא תוותר ולא תוגבל במקרים הבאים:

 • במקרה של מוות או נזק אישי שנגרם עקב רשלנותנו;
 • במקרה של הונאה או הונאה; או
 • בכל מקרה שבו זה היה בלתי חוקי או אסור להחריג, להגביל או לנסות להחריג או להגביל את אחריותנו.

10.2 ויתור על אחריות. למרות הפיסקה לעיל, ובמידה המותרת על פי חוק, אלא אם תנאים אלה יצוינו אחרת, לא נקבל כל אחריות להפסדים הבאים, ללא קשר למקורם:

 • אובדן הכנסה או מכירות;
 • הפסד תפעולי;
 • הפסד רווחים או חוזים;
 • אובדן חיסכון תחזיתי;
 • אובדן נתונים; ו
 • איבוד זמן עסקי או ניהולי.

10.3 אחריות. בשל האופי הפתוח של השירותים והאפשרות לטעויות באחסון ובשידור של מידע דיגיטלי, איננו מתחייבים לדיוק ואבטחת המידע המועבר או שהושג באמצעות השירותים, אלא אם צוין אחרת במפורש על השירותים. כל תיאורי המוצרים, המידע והחומרים המוצגים בשירותים מסופקים "כמות שהם", ללא אחריות או תנאים מפורשים או משתמעים של אותם, למעט אלה שנקבעו על פי חוק. במובן זה, מכיוון שאתה מתקשר כצרכן או כמשתמש, אנו מחויבים לספק סחורה שתואמת את העסקה המיועדת הדדית, בהתאם לציפיות סבירות מסחריות, תוך אחריות כלפיך לכל חוסר התאמה שקיים ב- זמן משלוח. מובן שהטובין תואמים לעסקה או לרכישה המיועדת אם הם: (i) תואמים את התיאור שניתן על ידינו ומחזיקים בתכונות שהצגנו באתר זה; (ii) מתאימים למטרות שלשמן משתמשים בדרך כלל טובין מסוג זה; ו-(iii) להראות את האיכות והביצועים הרגילים בסחורות מאותו סוג ושניתן לצפות באופן סביר במידה המותרת בחוק, אנו לא כוללים את כל האחריות והתנאים (בין אם מפורשים ובין משתמעים), למעט אלו שאולי אינם לא נכלל באופן לגיטימי.

 

 

11. הגבלת אחריות

אנא קרא סעיף זה בעיון, מכיוון שהוא מגביל את חבות החברה כלפיך.

בשימוש בשירותים, אתה מאשר בזאת ומסכים שאנו מספקים את השירותים, כולל החנות, ב"כפי שהם", "כפי שהם זמינים" ו"עם כל ברירות המחדל", ללא אחריות מראש, או משתמע.מבלי להגביל את האמור לעיל, ובמידה המותרת על פי חוק, החברה מתנערת מפורשות מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, לרבות כל אחריות או תנאי של סחירות, זכויות, זכויות, זכויות, זכויות, זכויות, זכויות ושירות. מטרה מסוימת, הנאה שקטה, אי-הפרה, וכל אחריות הנובעת כתוצאה משימוש בעסקאות או במסחר

איננו מבטיחים הבטחות ביחס, ומתנערים מפורשות מכל אחריות עבור: (1) מוצרים, שירותים, מידע, תכנות ו/או כל דבר אחר שסופק על ידי צד שלישי הנגיש לרשותך; או (2) האיכות או ההתנהלות של כל צד שלישי שאתה נתקל בו בקשר עם השימוש שלך בשירותים.

אתה מסכים שבמידה המקסימלית המותרת על פי חוק, לא נהיה אחראים כלפיך על פי תיאוריית אחריות כלשהי. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מסכים שבמידה המקסימלית המותרת על פי חוק, החברה והישויות הקשורות לה לא יהיו אחראים לכל עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, הסבר, הסבר, הסבר, הסבר, הסבר, הגנה , או אובדן נתונים (אפילו אם ניתן לצפות מראש) הנובעים או קשורים בכל דרך כלשהי לשימוש שלך בשירותים, או חוסר יכולת להשתמש בהם.

התרופה היחידה שלך לאי שביעות רצון מהשירותים היא הפסקת השימוש בשירותים.

חלק מתחומי שיפוט אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או החרגות של אחריות לסוגים מסוימים של נזקים. כתוצאה מכך, ייתכן שההגבלות וההחרגות שלעיל לא יחולו עליך כולן או חלקן.

 

 

12. מחלוקות משפטיות ובוררות

הסכם זה וכל מחלוקת או תביעה (כולל מחלוקות או תביעות שאינן חוזיות) הנובעות ממנו או בקשר אליו או לנושא או היווצרותו או השימוש בשירותים יהיו כפופים לחוקים ויתפרשו בהתאם. של סינגפור ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלה.

כל מחלוקת הנובעת או בקשר עם הסכם זה והשימוש בשירותים, לרבות כל שאלה בנוגע לקיומו, תוקפו או סיומו, תופנה ותפתר סופית בבוררות המנוהלת על ידי מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור בהתאם עם כללי הבוררות של מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור בתוקף לעת עתה, אשר כללים נחשבים כמשולבים בהתייחסות בסעיף זה. מקום מושבה של הבוררות יהיה סינגפור. בית הדין יהיה מורכב מבורר אחד. שפת הבוררות תהיה אנגלית.

שום דבר בסעיף זה לא ישפיע על הזכויות הסטטוטוריות שיש לך כצרכן, כפי שמוכרות בכל חקיקה רלוונטית בתחום זה.

נא קרא בעיון את הסעיפים הבאים - זה עלול להשפיע באופן משמעותי על זכויותיך המשפטיות, לרבות זכותך להגיש תביעה

12.1 יישוב מחלוקות ראשוני. אנו זמינים בדוא"ל בכתובת service@sheglam.com כדי לתת מענה לכל חששות שיש לך בנוגע לשימוש שלך בשירותים. רוב החששות עשויים להיפתר במהירות בדרך זו. כל אחד מכם ואנחנו מסכימים לעשות את מיטב המאמצים ליישב כל מחלוקת, טענה, שאלה או אי הסכמה ישירות באמצעות התייעצות ומשא ומתן בתום לב, אשר יהוו תנאי מוקדם לכל אחד מהצדדים לפתיחת תביעה משפטית או בוררות.

12.2 ויתור על תביעות ייצוגיות או מאוחדות. כל התביעות והמחלוקות חייבות להיות בוררות או להתדיין על בסיס אישי ולא על בסיס כיתתי. תביעות של יותר מלקוח או משתמש אחד לא ניתנות לבוררות או להתדיינות משותפת או לאחד עם תביעות של כל לקוח או משתמש אחר.

 

 

13. תנאים משפטיים

13.1 מטלה. אינך רשאי להמחות או להעביר הסכם זה (או כל אחת מהזכויות או התחייבויותיך על פי הסכם זה) ללא הסכמה מראש ובכתב. כל ניסיון להקצאה או העברה ללא ציות לאמור לעיל תהיה בטלה. אנו עשויים להקצות או להעביר הסכם זה באופן חופשי. הסכם זה נובע לטובת ומחייב את הצדדים ואת נציגיהם המשפטיים, יורשיהם ונציגיהם.

13.2 ההסכם כולו; אין ויתור. תנאים אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו, וכל הודעה משפטית אחרת המתפרסמת בחנות, יהוו כל ההסכם בינך לבינינו בנוגע לשירותים, ומחליף את כל התנאים, ההסכמות, הדיונים והכתבים הקודמים לגבי השירותים. אם הוראה כלשהי בתנאים יימצא שאינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות של התנאים, שיישארו בתוקף ובתוקף. שום ויתור על תנאי כלשהו של התנאים לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או כל תנאי אחר. כישלוננו מלטעון זכות או הוראה כלשהי במסגרת התנאים לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

13.3 שיפוי. אתה מסכים לשחרר, לשפות ולהגן על החברה ועל כל חברות בת, שותפות, חברות קשורות, ספקים, נותני רישיונות ושותפים, ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, סוכנים ונציגים של כל אחד מכל התביעות והעלויות של צד שלישי (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים או קשורים ל: (1) השימוש שלך בשירותים; (2) ההתנהגות או האינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים של השירותים; (3) הפרת תנאים אלה. אנו נודיע לך מיידית על כל תביעה כזו ונספק לך (על חשבונך) סיוע סביר בהגנה על התביעה. אתה תאפשר לנו להשתתף בהגנה ולא תסדיר תביעה כזו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, לקבל על עצמנו את ההגנה הבלעדית של כל עניין הכפוף לשיפוי על ידך. במקרה זה, לא תהיה לך חובה נוספת להגן עלינו בעניין זה.

13.4 פרשנות. בפירוש או פרשנות התנאים, הכותרות נועדו לנוחות בלבד, ואין להתייחס אליהם.

13.5 החוק החל. השימוש שלך באתר שלנו ובחוזי רכישת המוצר דרך האתר האמור יהיו כפופים לחוקים ולתקנות של סינגפור.

 

 

14. הפרת זכויות יוצרים

כאשר אנו מבקשים מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר שנמצא או מקושר על ידי החברה מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה מוזמן לשלוח אלינו הודעת בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים. כדי לעשות זאת, אנא שלח דוא"ל אל  copyright@sheglam.com הבא.

ההודעה שלך על ההפרה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 • זהה את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו יחד עם כל רישום זכויות יוצרים;
 • זהה את החומר או הקישור בשירותים שלנו שלטענתך מפרים את היצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים;
 • ספק את שמך החוקי המלא, השתייכותך לחברה, כתובת דואר, מספר טלפון וכתובת דוא"ל; ו
 • כלול בגוף הודעתך את ההצהרה הבאה, ולאחריה חתימתך האלקטרונית או הפיזית: "אני מצהיר בזאת שהמידע בהודעה זו מדויק, ובכפוף לעונש של עדות שקר, שאני הבעלים, או מורשה לפעול בשמו של, הבעלים, של זכויות היוצרים או של זכות בלעדית במסגרת זכויות היוצרים שהופרו לכאורה."

אנחנו נגיב לכל הודעות כאלה, לרבות כנדרש או מתאים על ידי הסרת החומר המפר או השבתת כל הקישורים לחומר המפר. על פי המדיניות שלנו, אנו עשויים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להפסיק את הגישה והשימוש של מבקר לשירותים. אם, בנסיבות מתאימות, ייקבע שהמבקר מפר שוב ושוב את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה או אחרים. במקרה של סיום כזה, לא תהיה לנו מחויבות לספק החזר של כל הסכומים ששולמו לנו בעבר.

 

 

15. העברות עסקיות

אם החברה או בעצם כל נכסיה, נרכשו, או במקרה הבלתי סביר שהחברה או החברות הקשורות לה יצאו מעסק או ייכנסו לפשיטת רגל, מידע המשתמש יהיה אחד מהנכסים המועברים או נרכשים על ידי צד שלישי. אתה מאשר כי העברות כאלה עשויות להתרחש, וכי כל רוכש של החברה עשוי להמשיך להשתמש במידע האישי שלך לאותן מטרות שקיבלנו בעבר את הסכמתך להן. למידע נוסף, עיין ב מדיניות הפרטיות וקובצי ה-Cookie שלנו.

 

 

16. צור קשר

אנו מברכים על שאלותיך והערותיך לגבי נוהלי הפרטיות שלנו או תנאים אלה. אתה יכול ליצור איתנו קשר בכל עת באמצעות דוא"ל בכתובת service@sheglam.com או דרך שירות הלקוחות שלנו.

.