Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2020 r.

Przed skorzystaniem ze strony internetowej https://shein.myshopify.com/ ("Usługa") obsługiwanej przez SHEGLAM ("nas", ") należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki ("Warunki", "Warunki") my” lub „nasze”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystają z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Konta

Kiedy tworzysz u nas konto, musisz podać nam informacje, które są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszej Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania wykonywane w ramach Twojego hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy usługą strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością firmy SHEGLAM ani nie są przez nią kontrolowane.

SHEGLAM nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że SHEGLAM nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Rozwiązanie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, będą obowiązywać po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, będą obowiązywać po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić ją z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków.Co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Nasza umowa dotycząca warunków została wygenerowana przez Generator warunków korzystania z kanału.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Ze względu na ograniczenia zapasów nie ma gwarancji, że jakakolwiek paczka uszkodzona, zagubiona, skradziona lub w inny sposób zostanie wymieniona zgodnie z zakupem. SHEGLAM dołoży wszelkich starań, aby wymienić każdy przedmiot, który nie został dostarczony w stanie, w jakim jest reklamowany, jednak jeśli zakupiony przedmiot nie jest już dostępny, zaoferowany zostanie przedmiot o równej lub mniejszej wartości jako zamiennik lub zwrot pieniędzy za koszt tego przedmiotu.

.