POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie:16 grudnia, 2021

Wprowadzenie i przegląd

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane i przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny lub korzystania z innych usług świadczonych przez jej operatora, w tym wszelka pisemna lub elektroniczna komunikacja i dokonywane zakupy (łącznie „Usługi”), a także prawa i wybory, które zostały powiązane z tymi informacjami.

Usługi obejmują wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem tej witryny internetowej znajdującej się pod adresem sheglam.com („Witryna”), nasz konta i strony fanów na platformach mediów społecznościowych („Konta mediów społecznościowych”) oraz wszelkie inne witryny, strony, funkcje lub treści będące własnością i obsługiwane przez Firmę, które zawierają hiperłącze do tego Polityka.

Spółką odpowiedzialną za sprzedaż produktów za pośrednictwem Witryny i świadczenie Usług (a tym samym podmiotem pobierającym płatności) jest Fashion Choice Pte. Ltd, 22 Sin Ming Lane, #06-76, Midview City, Singapur 573969, działająca jako licencjobiorca Roadget Business Pte. Ltd., 7 Temasek Boulevard, #12 07 Suntec Tower One, Singapur (038987). Dlatego terminy „Firma”, „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do różnych podmiotów.

 

Przeczytaj nasz Regulamin  i niniejszą Politykę przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich. Jeśli nie możesz zgodzić się z niniejszą Polityką lub Warunkami, prosimy nie uzyskiwać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać. Korzystając z naszych Usług, akceptujesz Regulamin i Politykę prywatności w witrynie, z której korzystasz.

Prawo do zmiany niniejszej Polityki: Możemy zmienić niniejszą Politykę  od czasu do czasu, aby odzwierciedlić sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane, a jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię, zmieniając datę wejścia w życie lub ostatnią modyfikację data na początku niniejszej Polityki. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, które w istotny sposób wpłyną na Twoje prawa do prywatności, poinformuj z wyprzedzeniem i wyjaśnij to na stronie Sheglam lub innej Susługi heglam lub za pomocą innych środków kontaktu, takich jak e-mail, abyś mógł zapoznać się ze zmianami przed nadal korzystać z Usług.  Jeśli nie zgadzasz się ze zmodyfikowaną Polityką, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług.

Informacje natychmiastowe: Ponadto możemy dostarczyć Ci ujawnienia w czasie rzeczywistym lub dodatkowe informacje na temat praktyk przetwarzania danych osobowych w określonych częściach naszych Usług. Takie powiadomienia mogą uzupełniać niniejszą Politykę lub zapewniać dodatkowe możliwości wyboru sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

TREŚĆ

Kliknij poniższe łącza, aby przejść do określonej sekcji niniejszej Polityki.

 1. Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 2. Udostępnianie danych osobowych >
 3. Pliki cookie i inne technologie śledzenia >
 4. Środki ostrożności >
 5. Twoje prawa >
 6. Retencja >
 7. Witryny internetowe osób trzecich >
 8. Dzieci >
 9. Konta mediów społecznościowych>
 10. Przechowywanie i Przekazywanie Twoich danych osobowych>
 11. Skontaktuj się z nami >

 

1 Jak We C ollec i Use Y naszePosobiste Iinformacje

Szanujemy prywatność odwiedzających nasze zasoby cyfrowe oraz użytkowników naszych produktów i Usług i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki. Zbieramy dane osobowe, gdy korzystasz z naszych Usług.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osoby. Definicja danych osobowych (używanych zamiennie w niniejszej Polityce prywatności z terminem „dane osobowe”) zależy od tego, gdzie jesteś mieszkańcem. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności zastosowanie będzie miała tylko definicja mająca zastosowanie do Twojego kraju zamieszkania.

Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały skutecznie nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane, tak że nie mogą już umożliwiać nam ani innym osobom, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, identyfikacji użytkownika.

Twoje dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane do obsługi szeregu różnych działań lub celów biznesowych. Cele i rodzaje gromadzonych przez nas informacji są wymienione w poniższej tabeli i należy je rozumieć jako obejmujące wykorzystanie danych osobowych, które jest zgodne z wymienionymi celami lub zastosowania, których można racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę pierwotny cel gromadzenia.

Cel

Dane Posobiste Dane We C zbierz

Aby utworzyć u nas konto i zarządzać nim, aby świadczyć Ci nasze Usługi;

·Informacje kontaktowe, w tym adres e-mail i hasło, aby zarejestrować się w naszej witrynie internetowej;

Aby realizować lub przetwarzać zamówienia;

· Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres wysyłki, a także informacje finansowe lub informacje o rachunku płatniczym dotyczące dostawy, zwrotów, zwrotu kosztów, ustalania podatku obrotowego i operacji płatniczych;

· Szczegóły transakcji, takie jak szczegóły zwrotu i zwrotu środków, numer karty podarunkowej i historia zamówień, w naszych Usługach w celu wypełnienia podstawowych funkcji, w tym przetwarzania żądań płatności i zwrotu oraz informowania o stanie zamówienia i logistyka wysyłkowa;

· Dane o lokalizacji na poziomie adresu IP, aby dostosować Twoje wrażenia pod względem wyświetlania odpowiedniej lokalnej witryny internetowej, języka lub doświadczenia użytkownika

W celu zapewnienia obsługi klienta i wsparcia lub zapewnienia komunikacji związanej z usługami;

· Twoja historia komunikacji z nami za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, telefon, media społecznościowe, poczta, czat i nasza platforma obsługi klienta, aby odpowiadać na Twoje prośby, a także informować Cię o swoim koncie i Usługi;

Podejmowanie działań marketingowych, reklamowych lub innych działań promocyjnych;

· Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, do celów marketingu e-mailowego;

· Identyfikatory urządzeń, których nie można bezpośrednio zidentyfikować, informacje o systemie operacyjnym i informacje o plikach cookie w celu kierowania i mierzenia skuteczności oferowanych przez nas reklam;

· Dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług, takich jak przeglądanie, dodawanie do koszyka, zapisywanie produktów, składanie zamówień i zwroty) w celu badania rynku, analizy statystycznej i wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie i domniemanych zainteresowaniach;

· Informacje kontaktowe i tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, gdy dobrowolnie bierzesz udział w konkursie, badaniu rynku, wydarzeniu lub innych kampaniach marketingowych organizowanych przez nas;

· Aby udostępniać swoje dane osobowe reklamodawcom zewnętrznym. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane mogą być również wykorzystywane przez Sheglam lub sponsora Promocji w celach marketingowych. Twoje zgłoszenie do Promocji może skutkować dodaniem Twoich danych do naszej listy mailingowej, jak również do listy mailingowej naszych partnerów promocyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem. Przyjęcie nagrody może wymagać (o ile nie jest to zabronione przez prawo) umożliwienia nam publicznego publikowania niektórych informacji za pośrednictwem Witryny, na przykład na stronie zwycięzców.

W celu ulepszenia naszego produktu lub usługi lub personalizacji;

· Zbieraj informacje o urządzeniu i dane dotyczące użytkowania w naszej witrynie internetowej w celu analizy błędów, rozwiązywania problemów i konserwacji systemu, a także ustawiania opcji domyślnych, takich jak język i waluta;

· Aby udostępniać Twoje dane osobowe w ramach naszej organizacji korporacyjnej i w jej obrębie dla naszych potrzeb biznesowych i personalizacji;

Aby zapobiegać oszustwom i innym nielegalnym działaniom i badać je;

· Informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem Usług, takie jak typ przeglądarki, informacje o urządzeniu, system operacyjny i informacje o ustawieniach konta, w celu zapobiegania i wykrywania oszustw oraz ograniczania ryzyka kredytowego;

· Dane logowania do kontroli ryzyka i zgłaszania oszustw;

· Adres rozliczeniowy do weryfikacji informacji o płatności

Aby spełnić wymagania prawne lub dotyczące zgodności;

· Informacje dotyczące tożsamości, takie jak informacje dotyczące dowodu osobistego lub paszportu, do celów odprawy celnej;

· Historia transakcji i niektóre informacje dotyczące tożsamości w celu obsługi i rozwiązywania sporów prawnych, do celów dochodzeń regulacyjnych oraz w celu spełnienia zgodnych z prawem żądań właściwych organów ścigania lub sądu.

Inne cele.

Możemy wykorzystywać Twoje dane w dowolnym innym celu ujawnionym Ci przed przekazaniem nam Twoich danych osobowych lub w uzasadnionych przypadkach niezbędnych do świadczenia Usług lub innych powiązanych produktów i/lub żądanych usług, za Twoją zgodą lub na Twoje polecenie.

 

Uwaga: Kiedy komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy w naszych Usługach, lub gdy udostępniasz treści publicznie za pośrednictwem naszych Usług, prosimy proszę nie przesyłać nam żadnych poufnych informacji dotyczących Ciebie lub innych. Nie zbieramy ani nie przechowujemy poufnych informacji ani specjalnych kategorii informacji.

 

2. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy ujawniać i udostępniać Twoje dane osobowe stronom, jak opisano poniżej.

 • W ramach naszej organizacji.Spółka jest częścią organizacji korporacyjnej, która posiada kilka podmiotów prawnych, procesów biznesowych, struktur zarządzania i systemów technicznych. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym powiązanym spółkom z grupy oraz, w niektórych przypadkach, innym podmiotom stowarzyszonym z naszej grupy korporacyjnej w celu utrzymania działalności i ciągłości personalizacji, na przykład, abyś mógł cieszyć się spersonalizowanym doświadczeniem użytkownika w naszych obiektach cyfrowych, aby zapewnić Ci Usług lub do podejmowania działań na podstawie Twoich próśb lub preferencji.
 • Dostawcy usług .Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym rodzajom zewnętrznych dostawców usług, jak określono w poniższej tabeli:

Dostawca/Usługodawca/Procesor

Oferowane usługi

Dostawca usług informatycznych i oprogramowania

Usługi hostingu witryn (w tym przechowywanie w chmurze), usługi optymalizacji aplikacji mobilnych lub oprogramowania, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, dostawcy usług poczty e-mail lub usługi konserwacji systemu.

Dostawca usług płatniczych

Usługi przetwarzania płatności innych firm.

Usługi marketingowe i reklamowe

Pomoc w docieraniu do potencjalnych nowych klientów za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji lub udostępnianie treści firmom stowarzyszonym, które promują nasze produkty na swoich stronach internetowych

Dostawca usług realizacji zamówień

Świadczenie usług logistycznych, magazynowania i dystrybucji, usług zwrotu i wymiany oraz usług powiadamiania o statusie zamówienia dla zakupionych przedmiotów.

Dostawca obsługi klienta

Pomoc w zakresie obsługi klienta i wsparcie.

Dostawca usług w zakresie zapobiegania oszustwom i bezpieczeństwa informacji

Usługi weryfikacji tożsamości, zapobiegania oszustwom lub ograniczania ryzyka kredytowego w celu ochrony naszej witryny internetowej i naszej działalności.

Inni dostawcy usług wybrani przez Ciebie

Inne strony trzecie

 

Dążymy do tego, aby nasi zewnętrzni dostawcy usług mogli wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do celów, dla których zostały im przekazane oraz w zakresie niezbędnym do takich celów, zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami.

 • Aby zachować zgodność z prawem i przepisami. Mamy prawo ujawnić Twoje dane osobowe lub zgodnie z wymogami prawa lub gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub wykonania postępowania sądowego, nakazu sądowego, żądania organu regulacyjnego lub jakiegokolwiek innego inny proces sądowy, który nam służył. Możemy również ujawnić Twoje informacje, jeśli zasadnie uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu wyegzekwowania naszych umów lub zasad lub jeśli uważamy, że ujawnienie pomoże nam chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Spółki lub naszych klientów.
 • Zgoda. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym celu za Twoją zgodą.
 • Transakcje korporacyjne. Możemy ujawnić dane osobowe — w tym informacje o koncie, saldzie Portfela lub informacje o punktach — kupującemu, potencjalnemu nabywcy, podmiotowi stowarzyszonemu lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkie nasze aktywa, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przekazywanych aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na naszą cesję lub przeniesienie praw do Twoich danych osobowych.

Należy pamiętać, że możemy ujawniać, bez ograniczeń, zagregowane lub anonimowe informacje o użytkownikach naszych Usług, które nie identyfikują żadnej konkretnej osoby.

 

3. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Możemy używać plików cookie, tagów, pikseli sieciowych i podobnych technologii do automatycznego gromadzenia informacji w naszych Usługach. Pliki cookie lub tagi to fragmenty kodu, które umożliwiają naszym partnerom technologicznym zbieranie informacji, które zwykle nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Jeśli jest to wymagane przez prawo, przed użyciem plików cookie lub innych technologii śledzących poprosimy o Twoją zgodę. Informacje zawarte w tej sekcji opisują nasze wykorzystanie plików cookie i możliwość kontrolowania wykorzystania plików cookie w celach reklamowych.

 • Pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki internetowe, które witryna lub jej dostawca przesyła na dysk twardy urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co umożliwia systemowi witryny lub dostawcy rozpoznanie przeglądarki i zapamiętywanie określonych informacji.

Zasadniczo używamy plików cookie strony pierwszej i stron trzecich w następujących celach: aby nasze Usługi działały prawidłowo; aby zapewnić bezpieczne przeglądanie podczas korzystania z naszych Usług; do zbierania pasywnych informacji o korzystaniu z naszych Usług; aby zmierzyć sposób interakcji z naszymi kampaniami marketingowymi; aby pomóc nam ulepszyć nasze Usługi; i zapamiętać Twoje preferencje dla Twojej wygody

W naszych Usługach używamy następujących rodzajów plików cookie:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne, ponieważ umożliwiają korzystanie z naszych Usług.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Używamy funkcjonalnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje wybory, dzięki czemu możemy dostosować nasze Usługi, aby zapewnić Ci ulepszone funkcje i spersonalizowane treści.
 • Wydajnościowe lub analityczne pliki cookie. Te pliki cookie zbierają pasywne informacje o tym, jak korzystasz z naszych Usług, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i klikanych linkach. Używamy informacji zebranych przez takie pliki cookie, aby ulepszać i optymalizować nasze Usługi.
 • Reklamowe lub kierowane pliki cookie. Te pliki cookie służą do zwiększania trafności komunikatów reklamowych. Pełnią funkcje, takie jak zapobieganie ciągłemu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, zapewnienie prawidłowego wyświetlania reklam dla reklamodawców, a w niektórych przypadkach wybór reklam opartych na Twoich zainteresowaniach. Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą wykorzystywać te pliki cookie do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i dostarczania odpowiednich reklam w innych witrynach. Możesz wyłączyć korzystanie z tych plików cookie, jak określono poniżej.
 • Twoje wybory .Twoja przeglądarka może zapewnić opcję odrzucenia niektórych lub wszystkich plików cookie przeglądarki. Możesz również mieć możliwość usunięcia plików cookie ze swojej przeglądarki. Możesz skorzystać ze swoich preferencji w odniesieniu do plików cookie obsługiwanych w naszych Usługach, wykonując czynności opisane poniżej.
  • Pierwsze pliki cookie. Możesz użyć przeglądarki, za pomocą której przeglądasz tę Witrynę, aby włączyć, wyłączyć lub usunąć pliki cookie. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Twoją przeglądarkę (zazwyczaj znajdującą się w ustawieniach „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj”). Należy pamiętać, że jeśli ustawisz przeglądarkę tak, aby wyłączała pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do bezpiecznych obszarów Witryny. Ponadto, jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, inne części Usług mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org.
  • Pliki cookie stron trzecich.Wiele firm reklamowych, które zbierają informacje na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach, należy do stowarzyszenia Digital Advertising Alliance (DAA) lub Network Advertising Initiative (NAI), które prowadzą witryny internetowe, w których użytkownicy mogą zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach swoich członków. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach witryny dostarczanych przez poszczególne firmy uczestniczące w każdej organizacji, odwiedź portal rezygnacji DAA dostępny pod adresem http://optout.aboutads.info/ lub odwiedź portal rezygnacji NAI dostępny pod adresem http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą zrezygnować z internetowej reklamy behawioralnej obsługiwanej przez organizacje członkowskie European Interactive Digital Advertising Alliance, odwiedzając stronę https://www.youronlinechoices.eu/. Aby uzyskać więcej informacji na temat zewnętrznych sieci reklamowych i podobnych podmiotów, które korzystają z tych technologii, zobacz http://www.aboutads.info/consumers.

Nie kontrolujemy gromadzenia ani wykorzystywania Twoich informacji przez strony trzecie w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Jednak te strony trzecie mogą zapewnić Ci możliwość rezygnacji z gromadzenia lub wykorzystywania Twoich informacji w ten sposób. Ponadto większość przeglądarek internetowych udostępnia strony pomocy dotyczące ustawiania preferencji dotyczących plików cookie. Więcej informacji dla następujących przeglądarek można znaleźć tutaj: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (komputer), Safari (urządzenia mobilne), Przeglądarka Android, Opera Mobile).

 • Piksel WWW .Aby sprawdzić skuteczność naszych kampanii marketingowych lub innych celów Usług, czasami używamy pikseli konwersji, które uruchamiają krótki wiersz kodu, aby poinformować nas, kiedy kliknąłeś określony przycisk lub dotarłeś do określonego strona (np. strona z podziękowaniem po zakończeniu procedury subskrypcji jednej z naszych usług lub wypełnieniu jednego z naszych formularzy). Wykorzystujemy również piksele internetowe do analizowania wzorców użytkowania w naszych Usługach. Użycie piksela pozwala nam zarejestrować, że dane urządzenie, przeglądarka lub aplikacja odwiedziło określoną stronę internetową.
 • Analityka. Możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych Usług. Obecnie korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki internetowej, która śledzi i raportuje ruch w Witrynie. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy?hl=en . Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics, dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage /gaoptout.
 • Remarketing behawioralny .Korzystamy również z usług remarketingowych w celu reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszych Usług. W tym celu odwiedzający są pogrupowani według określonych działań w naszych Usługach, np. według czasu trwania wizyty. Pozwala nam to zrozumieć Twoje preferencje i wyświetlać spersonalizowane reklamy, nawet jeśli aktualnie przeglądasz inną witrynę internetową, która również należy do tej samej sieci reklamowej. Korzystamy z Google Ads, Bing Ads i podobnych sieci reklamowych.
 • Inne technologie śledzenia.Strony naszej Witryny mogą również wykorzystywać skrypty Java, które są fragmentami kodu osadzonymi w różnych częściach witryn internetowych, które ułatwiają różne operacje, w tym przyspieszają szybkość odświeżania niektórych funkcji lub monitorują użycie różnych komponentów online ; tagi podmiotów, czyli mechanizmy kodu HTTP, które umożliwiają przechowywanie lub „cachowanie” części witryn internetowych w przeglądarce w celu przyspieszenia działania witryny; oraz lokalna pamięć masowa HTML5, która umożliwia przechowywanie lub „buforowanie” danych ze stron internetowych w przeglądarce w celu przechowywania i pobierania danych na stronach HTML5 podczas ponownego odwiedzania witryny.
 • Nie śledź.Niektóre przeglądarki internetowe, takie jak Internet Explorer, Firefox i Safari, umożliwiają przesyłanie sygnałów „Do Not Track” lub „DNT”. Ponieważ nie przyjęto jednolitych standardów dla sygnałów „DNT”, nasza Witryna nie przetwarza obecnie ani nie odpowiada na sygnały „DNT”.

 

4.Środki ostrożności

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia mające na celu ochronę i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych Nasze środki bezpieczeństwa obejmują standardowe w branży środki fizyczne, techniczne i administracyjne mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu Twoich informacji

Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z bezpiecznej metody i używanie złożonego hasła, aby pomóc nam zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta. Zdecydowanie zalecamy również, aby nie udostępniać hasła innym osobom ani nie wykorzystywać ponownie haseł w naszych Usługach, których używasz w innych witrynach, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo, że staniesz się ofiarą ataku polegającego na upychaniu poświadczeń lub innego złośliwego zachowania cybernetycznego. Jeśli uważasz, że bezpieczeństwo Twojego konta lub danych osobowych zostało naruszone, natychmiast skontaktuj się z nami pod adresem data@Sheglam.com lub w inny sposób opisany w Sekcja „Skontaktuj się z nami” poniżej.

 

5. Twoje prawa

Przywiązujemy dużą wagę do zwracania uwagi na dane osobowe, abyś miał pełną zdolność do ochrony swojej prywatności i bezpieczeństwa. Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem data@Sheglam.com(patrz sekcja 11).

5.1 Dostęp, poprawianie i usuwanie Twoich danych osobowych

Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania gromadzonych przez nas danych osobowych. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy zażądać od Ciebie danych, które umożliwią nam potwierdzenie Twojej tożsamości i prawa dostępu do tych danych, a także wyszukania i udostępnienia przechowywanych przez nas danych osobowych. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy podania lub usunięcia niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich praw, możesz dokonywać aktualizacji na swoim koncie klienta w Witrynie lub możesz skontaktować się z nami pod adresem data@Sheglam.com. Nie możemy uwzględnić żądania usunięcia lub zmiany informacji, jeśli uważamy, że zmiana naruszyłaby jakiekolwiek prawo lub wymóg prawny lub spowodowała, że ​​informacje byłyby nieprawidłowe.

5.2 Anuluj subskrypcję naszych komunikatów marketingowych

Jeśli nie chcesz, abyśmy używali Twojego konta e-mail do wysyłania Ci e-maili marketingowych lub materiałów promocyjnych niezwiązanych z transakcjami, kliknij bezpośrednio link rezygnacji z subskrypcji na dole dowolnej z naszych wiadomości e-mail lub skontaktuj się z nami pod adresem

t1110>data@Sheglam.com.

 

6. Retencja

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do celów określonych w niniejszej Polityce oraz do celów tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom lub wykrywania oszustw lub przeprowadzania audytów. Będziemy również przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Jeśli nie chcesz już być naszym klientem lub przestać korzystać z naszych Usług lub uzyskiwać do nich dostęp, możesz poprosić nas o zamknięcie Twojego konta i usunięcie wszystkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie za pośrednictwem data@ Sheglam.com(Patrz sekcja 11), z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych.

Jeśli wysyłasz do nas korespondencję, w tym e-maile, przechowujemy takie informacje w formie elektronicznej w rejestrach Twojego konta. Zachowamy również drogą elektroniczną korespondencję obsługi klienta i inną korespondencję od nas do Ciebie. Przechowujemy te zapisy, aby mierzyć i ulepszać naszą obsługę klienta oraz badać potencjalne oszustwa i naruszenia. Z czasem możemy usunąć te zapisy zgodnie z prawem.

Będziemy również przechowywać dane dotyczące korzystania z Usług do celów analizy wewnętrznej.Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Witryny lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas

 

7. Strony internetowe osób trzecich
Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn stron trzecich. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do tych witryn stron trzecich. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności wszelkich innych odwiedzanych witryn, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności tych witryn.

 

8. Dzieci
Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia lub osób nieletnich i nie zbieramy od nich świadomie danych osobowych (zgodnie z definicją obowiązujących przepisów krajowych). Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, nie próbuj wypełniać naszych formularzy ani przesyłać nam żadnych danych osobowych. Jeśli osoba nieletnia przekazała nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun powinien niezwłocznie skontaktować się z nami (patrz sekcja 11), aby usunąć odpowiednie dane osobowe i anulować subskrypcję osoby nieletniej.

Jeśli dowiemy się, że osoba nieletnia przekazała nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich informacji z naszych plików. Jak opisano dalej w naszym Regulaminie, prosimy nie przesyłać zdjęć przedstawiających inne osoby, w szczególności te niepełnoletnie.

 

9. Konta mediów społecznościowych

Obsługujemy konta i fanpage na różnych platformach społecznościowych („Konta mediów społecznościowych”), takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i TikTok. Jeśli odwiedzasz jedno z naszych kont mediów społecznościowych, inicjujesz różne operacje przetwarzania danych. Jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych, niektóre funkcjonalności platform społecznościowych wymagających takich danych nie będą dla Ciebie dostępne lub będą dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

Jako właściciel Konta w mediach społecznościowych, zazwyczaj możemy zobaczyć tylko informacje przechowywane w Twoim publicznym profilu na takiej platformie mediów społecznościowych i tylko pod warunkiem, że jesteś zalogowany do swojego profilu podczas odwiedzania naszego Konta w mediach społecznościowych. Ponadto możemy przetwarzać dane, które nam przekazujesz, kontaktując się z nami za pośrednictwem jednego z naszych Kont w mediach społecznościowych (na przykład: jeśli tworzysz post lub wysyłasz nam prywatną wiadomość za pośrednictwem Facebooka). Jeśli odwiedzasz jedno z naszych kont mediów społecznościowych, operator danego serwisu społecznościowego również przetwarza Twoje dane, niezależnie od tego, czy sam posiadasz profil w danym serwisie społecznościowym. Poszczególne operacje przetwarzania danych oraz ich zakres różnią się w zależności od operatora. Ponadto odpowiedni operator sieci społecznościowej dostarcza nam anonimowe statystyki użytkowania, które wykorzystujemy w celu poprawy komfortu użytkowania.

 

10. Przechowywanie i Przekazywanie Twoich danych osobowych.

Gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane lub przekazywane poza kraj, w którym mieszkasz. W takich krajach lub jurysdykcjach mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które pod pewnymi względami różnią się lub są mniej ochronne niż przepisy jurysdykcji, w której użytkownik przebywa. Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były przekazywane, przetwarzane lub utrzymywane poza krajem lub jurysdykcją, w której mieszkasz, powinieneś natychmiast zaprzestać uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych transferów i zabezpieczeń, które stosujemy w celu ułatwienia takich transferów, skontaktuj się z nami pod naszym dedykowanym data@Sheglam.com

 

11.Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Twoich danych osobowych lub jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem data@Sheglamcom. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem  service@sheglam.com.

Z naszym Biurem ds. Prywatności można się skontaktować poprzez e-mail pod adresem data@Sheglam.com lub na nasz adres pocztowy poniżej w formie pisemnej:

Sheglam Biuro ochrony prywatności
7 Temasek Boulevard
#12-07 Suntec Tower One
Singapur (038987) 

.